2021-2027 dönemi Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

19.04.2021

2021-2027 dönemi Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlanmıştır

2021-2027 yılı Avrupa Dayanışma Programına ilişkin Basın Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Basın Bildirisine Link`ten erişebilirsiniz. Basın Toplantısıyla açıklanan 2021 Yılı ESC Teklif Çağrısı ve Program Rehberinde, Program hakkında genel bilgilere, yeni faaliyetlere ve Programın toplam bütçesine yer verilmektedir. 2021 yılı Avrupa Dayanışma Programı Teklif Çağrısı ve Program Rehberine altı çizili link adreslerinden erişebilirsiniz. 

 

Program, geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençlere; gönüllülük faaliyetleri veya dayanışma projeleri yoluyla toplumsal ve insani ihtiyaçlara çözümler sunma fırsatları tanıyacaktır. Programın amacı sadece daha kapsayıcı olmak değil, aynı zamanda daha yeşil ve daha dijital olmaktır. Ayrıca Program ilk kez gençlerin dünya çapındaki insani yardım alanında gönüllü olmalarına imkan sunacaktır.

 

2021-2027 yılları için Avrupa Dayanışma Programına tüm Avrupa’da tahsis edilen toplam bütçe 1.009 Milyar Avrodur. Bu bütçe ile 270.000’den fazla genç insana fırsat sağlanacaktır. Gönüllülük faaliyetleri ile toplumsal konuları ele alan dayanışma projeleri 18-30 yaş arasındaki gençlere, insani yardım faaliyetlerini konu edinen dayanışma projeleri ise 18-35 yaş arasındaki kişilere açıktır.

 

Avrupa Dayanışma Programında yer almak için, kurumların, Kalite Sertifikası edinmeleri gerekir. Kalite Sertifikası kurumların, Program ilkeleri, hedefleri ve şartları ile uyumlu olarak nitelikli dayanışma faaliyetleri yürütebileceklerini resmileştiren bir belgedir. Programı, Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajanslar yürütmektedir.

 

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) 2021-2027 Döneminin İlk Çağrısı Yayınlandı. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Basın Bildirisi ve 2021 Yılı Teklif Çağrısından Derlenen Bilgiler: 

 

Avrupa Dayanışma Programı 2021 Yılı Teklif Çağrısı:

Avrupa Dayanışma Programı ihtiyaç sahibi kişilere yardımdan, sağlığı ve çevre eylemlerini desteklemeye kadar AB ve ötesinde çeşitli alanlarda gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen gençleri desteklemektedir.

Avrupa Dayanışma Programında bu yılın önceliği sağlık olarak belirlendi. Program,  gönüllüleri COVID-19 salgınının etkisi ve iyileşme de dahil olmak üzere sağlık sorunlarını ele alan projelerde çalışmak üzere harekete geçirecek.

 

Avrupa Dayanışma Programı Bütçesi:

Avrupa Dayanışma Programı 2021-2027 döneminde 1 Milyar Avro’nun üzerinde tahsis edilmiş bir bütçeyle yaklaşık 275.000 gence gönüllülük yoluyla veya kendi dayanışma projelerini oluşturarak toplumsal ve insani zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma fırsatı sunacak.

2021 yılı için ise Avrupa Dayanışma Programına 138 milyon Avro bütçe ayrıldı.  Önümüzdeki yıldan itibaren Program, gençlerin dünya çapında insani yardım faaliyetlerinde gönüllü olmalarına olanak tanıyacak, böylece güvenli üçüncü ülkelerdeki insani zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak ve buradaki AB yardım faaliyetlerini destekleyecek.

 

Avrupa Dayanışma Programının Öncelikleri:

-Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin teşvik edilmesi;

-Projeleri `daha yeşil` hale getirmek ve katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürülebilir ve sorumlu davranışları teşvik etmek;

-Dijital becerileri artıran, dijital okuryazarlığı geliştiren ve dijital teknolojinin riskleri ve fırsatlarının anlaşılmasını geliştiren projeler ve etkinlikler yoluyla dijital geçişi desteklemek;

-Gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek.

 

Kalite Sertifikası:

Avrupa Dayanışma Programında  yer alabilmek için kuruluşların, programın ilkelerine, amaçlarına ve gerekliliklerine uygun olarak yüksek kalitede dayanışma faaliyetleri yürüttüklerini belgeleyen bir “Kalite Sertifikası” almaları gerekmektedir. Kalite Sertifikası başvuruları Başkanlığımız tarafından alınmaktadır. Gönüllülük için Kalite Sertifikası başvuruları 15 Nisan’dan itibaren program dönemi boyunca yapılabilecektir. İnsani yardım gönüllülüğü kalite sertifikası başvurusu için son tarih 22 Eylül 2021`dir.

 

Avrupa Dayanışma Programı ile Gönüllülük:

Gönüllülük projeleri, gençlere dayanışma faaliyetlerine katılma ve yerel topluluklar içinde belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımda bulunma fırsatı sunmaktadır. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği ülke dışındaki bir ülkede (uluslararası) veya katılımcının ikamet ettiği ülkede (ulusal) gerçekleştirilebilir. 18-30 yaş aralığındaki gençler bireysel olarak veya ekipler halinde gönüllü olabilir ve etkinlikler 12 aya kadar sürebilir.

 

Avrupa Dayanışma Programı ile Dayanışma:

Dayanışma projesi, gençlerin kendileri tarafından başlatılan, geliştirilen ve uygulanan kar amacı gütmeyen dayanışma faaliyetidir. Dayanışma projeleri, topluluklar içindeki temel zorlukları ele almalıdır.

 

Avrupa Dayanışma Programı ile İnsani Yardım:

Avrupa Dayanışma Programı, AB Yardım Gönüllüleri Programını temel dayanak alarak gönüllü faaliyetlerinin insani yardım operasyonlarını desteklemeyi içermesi için kapsamını genişletmektedir.

Bu faaliyet; tarafsızlık, insaniyet, bağımsızlık ve adil olma temel ilkelerine dayalı olarak  acil yardım sağlamak ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde yardım, iyileştirme ve koruma sağlamaya yardımcı olmak için 18 ila 35 yaş arası gençlere açık olacaktır.

 

Avrupa Dayanışma Programı Son Başvuru Tarihleri:

 

Gönüllülük Projeleri

28 Mayıs 2021

5 Ekim  2021

Dayanışma Projeleri

28 Mayıs 2021

5 Ekim 2021

 

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük

5 Ekim 2021

 

Bilgi Kaynakları:

Avrupa Dayanışma Programı 2021 Yılı Teklif Çağrısı için: Calls for proposals | European Youth Portal (europa.eu)

Avrupa Dayanışma Programı 2021 Yılı Rehberi için : european_solidarity_corps_guide_2021.pdf (europa.eu)

Avrupa Dayanışma Programı İnternet Sayfası için: About | European Youth Portal (europa.eu)

 

TAKİP EDİN: