ESC GÖNÜLLÜLERİMİZ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

10.08.2023

ESC gönüllülerimizden sizlere bir mesaj var. Burada neler yaptılar? Ne kadar kaldılar? Hangi faaliyetleri düzenlediler? Boş zamanlarında neler yaptılar? Ve daha fazlası için yazıyı okuyabilirsiniz.

Hello! We are ESC volunteers in Gursu and we are going to tell you about our experience :)

My name is Yana, I am 23, I got a degree in international relations last year, I live in Ulyanivsk, near to Kazan.

I’m Tania, 20 years old and I`m currently studying in university in Moscow, my major is information security. But I`m from a town called Bryansk.

We found this project on a ECS and after writing a motivation letter, sending an application form, we were invited to an interview! And after getting an offer, we made all preparations and bought tickets :)

This project includes different activities, starting from working with youth to organizing activities for teenagers. But we can participate in different activities and even create something new! 

We organized a speaking club for teenagers in the youth center with volunteer Camile. 

We also hold another Speaking club for any levels (A1-C2) but with more specialized topics.

We spent a lot of time in the main office, where we discussed plans for our activities, planned Erasmus+projects, made some videos and learned Turkish words that can be useful. We visited a lot of beautiful places in Turkey: Bursa city center, Golyazi, Mudanya, Cumalikizik village, Istanbul!

It is a great experience, we recommend everyone to try this and spend time in another country for volunteering!


Yazının Türkçesi için devamını okuyabilirsiniz.

Merhaba! Biz Gürsu`da ESC gönüllüsüyüz ve size deneyimlerimizi anlatacağız :)

Benim adım Yana, 23 yaşındayım, geçen yıl uluslararası ilişkiler diploması aldım, Kazan yakınlarındaki Ulyanivsk`te yaşıyorum.

Ben Tania, 20 yaşındayım ve şu anda Moskova`da üniversitede okuyorum, bölümüm bilgi güvenliği. Ama ben Bryansk adında bir kasabadanım.

Bu projeyi bir ECS`de bulduk ve bir motivasyon mektubu yazıp başvuru formu gönderdikten sonra mülakata davet edildik! Ve teklif aldıktan sonra tüm hazırlıklarımızı yaptık ve biletleri aldık :)

Bu proje, gençlerle çalışmaktan gençler için etkinlikler düzenlemeye kadar farklı etkinlikler içermektedir. Ancak farklı etkinliklere katılabilir ve hatta yeni bir şeyler yaratabiliriz!

Gönüllü Camile ile gençlik merkezinde gençler için konuşma kulübü düzenledik.

Ayrıca her seviye için (A1-C2) ancak daha özel konulara sahip başka bir Konuşma kulübümüz var.

Ana ofiste çok zaman geçirdik, burada faaliyet planlarımızı tartıştık, Erasmus+ projelerini planladık, videolar çektik ve faydalı olabilecek Türkçe kelimeler öğrendik. Türkiye`de çok güzel yerleri ziyaret ettik: Bursa şehir merkezi, Gölyazı, Mudanya, Cumalıkızık köyü, İstanbul!

Harika bir deneyim, herkese bunu denemesini ve gönüllülük için başka bir ülkede zaman geçirmesini öneriyoruz!