RESOR PROJEMİZ

10.04.2021

Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen AB projeleriyle ilçe kalkınıyor.

Avrupa  Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından 2018 yılı  Erasmus + Mesleki Eğitim Programı tarafından kabul edilen “Renewable  Energy  Sources  As A Chance For Development For The  Rural  Areas (Kırsal Alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi)” Projesi kapsamında, Polonya’nın  Krakow  şehrinde  projenin  ikinci  ulus ötesi   toplantısı  gerçekleştirildi.


Resor projesinin temel hedefleri arasında yer alan konu başlıklarından öncelikleri şu şekildedir; 

- Hızlı büyüyen nüfusun enerjiye olan talepleri ve atıkların tahliye gereksinimi hızla artmaktadır. Atıkların ve sera gazı emisyonlarının üstesinden gelmek için bio kütleden alternatif enerji üretimi atıkların tarımsam ve organik fonksiyonları ( AW)  tek çaredir.  Bio kitle enerjisinin üretimi yeni istihtam alanları oluşturabilir. Bölgesel gelirleri artırabilir ve bununla birlikte bölgesel kalkınmaya ve işsizliğe çözüm sağlanabilir.