Mesleki Gelişim

04.04.2021

Günümüzde herkesin dilinde olan uluslararası bir kavram "mesleki gelişim" nedir? 

Mesleki gelişim, bir çalışanın kişisel ve işe ilişkin gelişimini optimize etmek için kazandığı bilgi ve becerilerdir. Üniversite gibi öğrenme fırsatlarına, konferanslara ve eğitim oturumlarına katılmak bunun bir parçasıdır. Bu gelişme kapsamlı ve işbirlikçi bir süreçtir. Tamamlandıktan sonra, genellikle bir ilerleme değerlendirmesi yapılır. Öğretmenler, avukatlar, sağlık uzmanları ve mühendisler de dahil olmak üzere birçok farklı profesyonel, bu tür öğrenme fırsatlarıyla uğraşmaktadır. Bu bireyler genellikle kariyer başarısı ve kişisel gelişim arzusu duyarlar. Bu nedenle hedeflerine ulaşmak için gerekli eğitimlere katılmaya isteklidirler.

Bazı özel alanlarda mesleki gelişim kritik öneme sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri`nde, bazı eyaletler öğretmenlerin kariyer gelişimine katılmasını zorunlu tutmaktadır. Örneğin; Arkansas eyaletinde öğretmenlerin yılda 60 saat bu öğrenme faaliyetlerine katılımı gerekmektedir. Buna ek olarak, bir mühendis yeni teknoloji ve uygulamaların üstünde kalmak için kariyer gelişimi yapmak zorunda kalabilir.

Mesleki gelişimle ilgili çeşitli yaklaşımlar vardır;

Koçluk yaklaşımı, birey bazında gözlem, düşünme ve eylem süreci yoluyla belirli bir alandaki becerilerini nasıl geliştireceklerini öğretir. Uygulama yaklaşımı ile birey, ortak bir amacı olan diğer insanlarla birlikte öğrenir. Mentorluk yaklaşımı, kişinin düşünme ve gözlem yoluyla mesleki yeteneklerini geliştirirken daha bilinçli olmasına yardımcı olur.


Mesleki Gelişim Süreci

Mesleki gelişim süreci beş aşamadan oluşur;

1.Uyanış ve Farkındalık(5-12 yaş)

Belirli yaş aralığındaki çocukların anne, baba ve çevresinden görmesi ile oluşan mesleki bilinç farkındalığının oluşmasıdır.

2.Meslekleri Keşfetme ve Araştırma(12-15 yaş)

Bu yaş aralığındaki çocuklar meslekler hakkında bilgi edinir ve araştırmaya başlar. Kendilerinin yeni özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmeye başlama evresidir.

3.Karar Verme(15-18 yaş)

Gençlerin kendi yetenek, ilgi ve kişisel özellikleri ile örtüşen mesleği seçtiği, analiz ettiği zaman dilimidir.

4.Hazırlık(18-23 yaş)

Birey seçtiği alan doğrultusunda adım adım ilerlemeye başlar.

5.İşe Yerleşme(+23)

Birey eğitimini aldığı mesleği sürdürmeye başlar. İş dünyasında yerini aldığı dönemdir.

Yukarıdaki beş aşama tamamlandıktan sonra birey iş dünyasında kendi hedefleri doğrultusunda kendini geliştirmeye başlar. Tecrübe kazanır ve zamanla işinde uzmanlaşır, bilirkişi olma yolunda ilerlerler.Yazar : Duygu Turkan